Ayudas del Ministerio del Interior por los daños del #IFVillanueva

Ayudas del Ministerio del Interior por los daños del #IFVillanueva

14/04/2023

En relación con las ayudas del Ministerio del Interior por los daños del incendio de Villanueva de Viver, se informa que está abierto el plazo de su solicitud desde el día 11/04/2023, fecha de la extinción del citado incendio.

Las citadas ayudas del Ministerio del Interior están dirigidas a paliar los daños en viviendas, establecimientos y gastos de emergencia municipales, todas ellas de carácter restrictivo y cuyo cuadro resumen se adjunta.

Para solicitar las mismas es imprescindible realizarlo a  través de la web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias:

https://www.proteccioncivil.es/ayudas/lineas-de-ayuda

La fecha final de presentación será el 11/05/2023 salvo que posteriormente se declare la Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, en cuyo caso se ampliaría un mes más.

Para cualquier duda pueden dirigirse a la Unidad de Protección Civil de esta Subdelegación del Gobierno a través del siguiente correo:

proteccion_civil.castellon@correo.gob.es

Se adjunta como anexo

- Cuadro Resumen ayudas Ministerio del Interior

Incendio

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Fuente la Reina, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: C/ Barcelona, 2, Ajuntament de Fuente la Reina, 12428, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).